Outbound Collective logo

decor prohcm

Tuổi Tân Mùi đặc trưng với bản tính tốt bụng, rộng rãi. Theo đó, người thuộc Tân Mùi sinh vào năm 1991 là người thuộc mệnh Thổ (Lộ Bàng Thổ – Đất giữa đường). Tuổi Tân Mùi đặc trưng với bản tính thông minh, lanh lợi.  Hãy đến với đồ decor cao cấp