Dan Rawlyk

Hike to the Monkman Cascades

13.7 Miles Round Trip - 328.1 ft gain

Hike Mount Louie

6.8 Miles Round Trip - 2378.6 ft gain

Hike into the Saddle Hills Rimrocks

5 Miles Round Trip - 19.7 ft gain

Hike Grotto Creek

3.7 Miles Round Trip - 410.1 ft gain

Hiking, Climbing and Bouldering at Bear Mountain

3 Miles Round Trip - 60 ft gain