Outbound Collective logo

Top Spots

White Cliffs Wagon Trail

Kingman, Arizona

2.34 mi / 295 ft gain

Hualapai Mountain Road: Kingman to Yucca

Kingman, Arizona

47.71 mi / 6621 ft gain

Monolith Garden Trail

Kingman, Arizona

6.39 mi / 597 ft gain

Monolith Gardens Loop Trail

Kingman, Arizona

8.04 mi / 686 ft gain

Castle Rock Trail via Camp Beale Trail

Kingman, Arizona

11.54 mi / 2169 ft gain

Camp Beale Loop

Kingman, Arizona

3.27 mi / 509 ft gain

Little Hualapai Trail

Kingman, Arizona

3.53 mi / 676 ft gain

Walnut Canyon OHV Route

Golden Valley, Arizona

22.66 mi / 4905 ft gain

Cherum Peak Trail

Kingman, Arizona

5.14 mi / 1161 ft gain

Places to stay

Kingman KOA Journey

Kingman, Arizona

Kingman KOA Journey

Zen Canyon Ranch

Zen Canyon Ranch

From $25 / night

Needles KOA Journey

Needles, California

Needles KOA Journey

Cowboys' Starry night

Yucca, Arizona

Cowboys' Starry night

From $37 / night

Quick links