Randy Gordon

Hike to Green Lakes

9 Miles Round Trip - 1100 ft gain

Hike to Margaret Lake

6 Miles Round Trip - 1800 ft gain

Hike Umtanum Creek Canyon

3 Miles Round Trip - 500 ft gain

Backpack to Eightmile Lake

6.6 Miles Round Trip - 1300 ft gain

Backpack to Spectacle Lake

20 Miles Round Trip - 1760 ft gain

Hike the Rattlesnake Dance Ridge Trail

2.6 Miles Round Trip - 1350 ft gain

Snowshoe to Rachel Lake

8 Miles Round Trip - 2100 ft gain

Summit a Snowy Mt. Pilchuck

6 Miles Round Trip - 2300 ft gain

Sunset Hike to Second Beach

2 Miles Round Trip - 350 ft gain