Outbound Collective logo

Hàng hóa 24

FTV - Hàng hóa 24 là thành viên top đầu của Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam. Cung cấp dịch vụ tư vấn, giao dịch hàng hóa phái sinh, kênh đầu tư liên thông quốc tế duy nhất được cấp phép tại Việt Nam     FTV - Hàng hóa 24 là sàn giao dịch hàng hóa phái sinh được thành lập