Photo Showcase: Teton Canyon to Phelps Lake via Alaska Basin Trail

Alta, Wyoming

Adventure details