Outbound Collective logo

sports asia

FUN88 กีฬา มีชื่อเสียงที่โด่งดังในระดับสากลโลกและเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางก็เพราะว่า fun88 คือ ผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของสโมสรฟุตบอลชื่อดังอย่าง Newcastle United มาตั้งแต่ปี 2020 มาจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ย้อนไปเมื่อไม่กี่ปีก่อนก็ได้เป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นท