Sacramento

Max Olberding

Hiking to Ralston Peak

7 Miles Round Trip - 2375 ft gain

Hike Pyramid Peak via Rocky Canyon

7.4 Miles Round Trip - 4100 ft gain

Hike Wildcat Peak, CA

6.3 Miles Round Trip - 1000 ft gain

Hike Mount Saint Helena

10 Miles Round Trip - 2100 ft gain

Hike To Zim Zim Falls

8 Miles Round Trip - 500 ft gain

Hike the Stebbins Cold Canyon Loop

4.5 Miles Round Trip - 350 ft gain

Hike the Lake Berryessa Loop

4 Miles Round Trip - 1500 ft gain

Hike the Seven Pools Loop & Vista

4.5 Miles Round Trip - 450 ft gain

Hike around Coon Creek to Hidden Falls

8.4 Miles Round Trip - 968 ft gain