PENNSYLVANIA

Lexis Zenobia

Hike Seneca Rocks

2.6 Miles Round Trip - 931 ft gain

Hike the Mineral Springs Loop

1.2 Miles Round Trip

Hike the Minister Creek Trail

6.5 Miles Round Trip