Kẹo sâm Hamer

Trong quá trình dùng nên bổ sung Kẹo sâm Hamer nhiều nước vì hàm lượng nhân sâm cao sẽ khiến cho nóng cơ thể sử dụng vào khi trời mát, dùng trước lúc quan hệ tối thiểu 1 - 2 giờ