Outbound Collective logo

IELTS Writing Task 2 Sample

DOL tổng hợp hơn 150 bài mẫu IELTS Writing Task 2 (IELTS Writing Task 2 Sample Essays) band 8 - 9. Đây là dạng đề yêu cầu bài viết ít nhất 250 từ với các chủ đề cho sẵn. IELTS Writing Task 2 Sample SDT: 0356 307 668 Email: support@dol.vn Website: https://www.dol.vn/luyen-thi-ielts/tong-hop-bai-mau-ielts-writing-task-2-sample Địa chỉ : 458/14 Ba Tháng Hai, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh Map: https://goo.gl/maps/6p97ySqjfqQe9WZ48 #ieltswritingtask2sample #writingtask2ieltssample #task2ieltswritingsample #sampleieltswritingtask2 #ieltssamplewritingtask2 #writingieltstask2sample #dolvn