Outbound Collective logo

IELTS Speaking Part 3 Sample

Tổng hợp các bài mẫu IELTS Speaking Part 3 Sample theo chủ đề với các từ đã được dịch chi tiết. Kèm bài tập để tham khảo và luyện tập. Xem ngay. IELTS Speaking Part 3 Sample SDT: 0356 307 668 Email: support@dol.vn Website: https://www.dol.vn/luyen-thi-ielts/tong-hop-bai-mau-ielts-speaking-part-3-sample Địa chỉ : 458/14 Ba Tháng Hai, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh Map: https://goo.gl/maps/6p97ySqjfqQe9WZ48 #ieltsspeakingpart3sample #speakingieltspart3sample #ieltsspeakingpart3sampleanswers #ieltsspeakingpart3samples #dolvn