Outbound Collective logo

gazetat mund

Një gazetë është një botim periodik që përmban informacion të shkruar për ngjarjet aktuale dhe shpesh shtypet me bojë të zezë me sfond të bardhë ose gri. Gazetat mund të mbulojnë një gamë të gjerë fushash si politika, biznesi, sporti dhe arti, dhe shpesh përfshijnë.