Outbound Collective logo

Ten Lakes Trailhead to Tenaya Lake

Wawona, California

Adventure details