Hike to False Kiva

2.6 Miles Round Trip

Backpacking Kings Peak

28.8 Miles Round Trip - 4100 ft gain

Backpack to Red Pine Lake

7.3 Miles Round Trip - 1960 ft gain

Hike Kanarraville Slot Canyon

3.5 Miles Round Trip

Summit the Pfeifferhorn

9 Miles Round Trip - 3700 ft gain

Short Hike to Double Arch

0.5 Miles Round Trip

Camp at Willow Lake

2 Miles Round Trip

Backpack Reflection Canyon

18 Miles Round Trip

Hike The Subway - Top-Down

9.5 Miles Round Trip

Backpack Lake Catherine and Bag Sunset Peak

3 Miles Round Trip - 1200 ft gain

Backpack to Silver Lake

4.1 Miles Round Trip - 1500 ft gain

Hike Angels Landing at Night

5 Miles Round Trip

Hike to White Pine Lake

10 Miles Round Trip - 2450 ft gain

Hike Bryce Canyon's Riggs Spring Loop

9 Miles Round Trip - 2335 ft gain

Day Hike to Lake Blanche

6 Miles Round Trip - 2700 ft gain

Hike the Narrows, Zion NP

10 Miles Round Trip